Kemuliaan seseorang di sisi Allah

Janganlah sombong
kerajaan Langit bersemayam dalam hati suci hamba-hamba-Nya yang saleh
menjadikan empunya dapat membuka dan menarik hati orang-orang yang DIA kehendaki, kembali kepada-Nya

karunia dari Langit dan di bumi diwarisi
kepada hamba-hamba-Nya yang sabar dan saleh

tiada nabi yang diutus sesudah Muhammad,
hamba-hamba saleh yang terpilih menerima limpahan cahaya terang penerang
melalui pancaran benderang ungkapan hati suci Hakikat Muhammad:
melalui Dzawq, Penyingkapan Hati, dan Mimpi-Mimpi yang Benar

Dan ingatlah Kisah Adam yang ilmu makrifatnya ditakdirkan melebihi Ibrahim
namun di sisi Allah, kemuliaan Ibrahim melebihi Adam

Sungguh kemuliaan seseorang di sisi Allah,
bukan karena karunia kelebihan yang ditakdirkan kepadanya

tapi sejauh mana mengamalkan karunia kelebihannya
yang Allah takdirkan kepadanya
untuk beramar makruf nahi munkar

Mahasuci Allah Yang Menetapkan lagi Menyempurnakan
dan Allah Mahateliti lagi Mahabijaksana dalam penciptaan

(Sabtu ba’da subuh, 11 Ramadhan 1423H/17 November 2002)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *