Ilham-Ilham Suci

BismillahirRahmaanirRahiim

Alhamdulillah hatur nuhun Kang Dodi, Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk senantiasa memberi petunjuk kepada kita melalui tanda-tanda kelahiran, pergerakan, pertumbuhan, perkembangan dan kematian di alam semesta, melalui sejarah perjalanan hidup dan peradaban manusia, melalui lisan para nabi, melalui kitab-kitab suci, dan melalui hati kita dalam setiap waktu. Karena DIA lah Yang Maha Pemberi Petunjuk di setiap saat dan di mana pun kita berada.

Namun belum semua dari hamba-hamba-Nya yang beriman dan saleh/ah dapat ‘mendengar’ dan ‘membaca’ nasihat-nasihat hikmah dan peringatan-peringatan-Nya yang turun melalui kalbunya masing-masing. Shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uun {QS 2:18}

Bahkan ada sebagian yang tertutup hatinya, jangankan untuk mendengar dan membaca, untuk menerima nasihat-nasihat hikmah dan peringatan-peringatan-Nya saja hati mereka tidak dapat menerimanya. Hati mereka masih tertutup, belum terbuka. Waqaaluu quluubunaa ghulfun bal la’anahumullaahu bikufrihim faqaliilan maa yu’minuun {QS 2:88}

Nasihat-nasihat hikmah dan peringatan-peringatan-Nya yang turun melalui kalbu itu bukanlah wahyu seperti yang diterima para Nabi melainkan sebatas ilham-ilham baik dan suci. Ilham-ilham yang mencerahkan batin dan pikiran. Afalam yasiiruu fil-ardhi fatakuuna lahum quluubun ya’qiluuna bihaa aw aatsaanun yasma’uuna bihaa fa-innahaa laa ta’mal-abshaaru walaakin ta’malquluubullatii fish-shuduur {QS 22:46}

Ilham-ilham baik dan suci turun kepada hamba-hamba-Nya yang telah terbuka hatinya karena beriman dan terus berusaha untuk mendekatkan diri (qoroba) mereka kepada-Nya, melalui amal-amal saleh pribadi maupun sosial yang diamalkan dengan tulus dan terus menerus. Qul atuhaajjuunanaa fillaahi wahuwa rabbunaa warabbukum walanaa a’maalunaa walakum a’maalukum wanahnu lahu mukhlishuun {QS 2:139}

Semakin bersih hati seseorang dari niat tidak baik, dari keinginan-keinginan rendah hawa nafsu, dari rasa ujub, maupun dari perasaan merasa paling benar dan perasaan lebih baik dari orang lain maka semakin peka-lah ia secara spiritual untuk mendengar bisikan-bisikan halus dan melihat visi-visi ilham yang baik, suci dan mencerahkan itu. Wamaa anta bihaadil ‘umyi ‘an dhalaalatihim in tusmi’u illaa man yu’minu bi-aayaatinaa fahum muslimuun {QS 30:53}

Saat turunnya bisikan-bisikan dan visi-visi ilham yang baik, suci dan mencerahkan itu kadang disertai hembusan hawa lembut sepoi-sepoi lega menyejukkan terasa dalam dada. Kilasan-kilasan visi hikmah baik dari ‘masa lalu’, ‘sekarang’ maupun ‘masa datang’ dapat terlihat secara spiritual di ‘sekitar’ depan dahi di tengah-tengah antara kedua alis mata para hamba-Nya yang saleh/ah sekaligus peka secara spiritual. Kepekaan spiritual mereka berkembang seiring dengan derajat ketulusan mereka dalam beramal saleh lillaahi ta’aalaa. Afara-ayta mani ittakhadza ilaahahu hawaahu wa-adhallahullaahu ‘alaa ‘ilmin wakhatama ‘alaa sam’ihi waqalbihi waja’ala ‘alaa basharihi ghisyaawatan faman yahdiihi min ba’dillaahi afalaa tadzakkaruun {QS 45:23}

Bisikan-bisikan dan visi-visi ilham suci itu tidak membuat bagi yang menerima, mendengar dan melihatnya menjadi ujub tapi membuat diri mereka lebih tawakal (berserah diri) dan tawadhu’ (rendah hati). Mengapa? Karena bisikan-bisikan dan visi-visi ilahiah tersebut membuat bagi mereka yang menerima, mendengar dan melihatnya itu lebih paham terhadap agama, lebih zuhud terhadap dunia, dan menyadari aib-aib mereka sendiri. Sehingga membuat mereka semakin ‘insyaf dan semakin memacu mereka untuk terus memperbaiki diri dengan berkata-kata yang baik dan berbuat hal-hal yang bermanfaat dunya-akhirat untuk diri mereka dan orang lain. Alam tara ilaalladziina yuzakkuuna anfusahum balillaahu yuzakkii man yasyaau walaa yuzhlamuuna fatiilaa {QS 4:49}

Benarlah apa yang disampaikan secara tersirat oleh Saudara sebayaku Kang DIN:

“Apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi baik, maka dibuatnya paham terhadap agama, dibuatnya zuhud terhadap dunia, dan dibuatnya menyadari aib-aibnya sendiri.” Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal-wahhaab {QS 3:8}

Ya Allah tambahkan Hidayah-Mu kepada kami, tambahkan Cinta Kasih Persaudaraan di antara kami dan jadikan pertemuan kami dengan Mu di http://id.wikipedia.org/wiki/Akhirat sebagai Hari Terbaik kami. Amiin

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan (batinnya) dan Kami berikan kepadanya cahaya (batin) yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang tertutup (dari Cahaya) itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan”.
( QS. Al-An’aam, ayat ke-112 )

amiin

http://www.facebook.com/people/Yos-W-Hadi/1373431166

Ketua Dewan Pembina SUARA HATI
From: dodi syaripudin
AsWrWb.

Keikhlasan dan ketulusan dalam menerima ketetapanNya, sangat pasti akan mendatangkan hilkmah yang sangat di rhidoiNya dan dapat bermanfaat bagi sahabat yang lain…Amiin..

Mungkin kisah dibawah ini dapat memberikan inspirasi yang tepat.
SA’D IBN ABI WAQQASH

Ketika sahabat Nabi,Sa’d Ibn Abi Waqqash,yang buta ini datang ke Mekah, orang-orang pun berbondong-bondong mendatanginya. Setiap orang meminta dia untuk berdoa untuknya. Dia pun berdoa sesuai dengan permintaan masing-masing orang. Dia terkenal sangat mustajab doanya.
Mengenai hal ini, Abdullah Ibn Sa’ib menuturkan, “Lalu, aku pun mendatanginya. Waktu itu aku masih muda. Aku perkenalkan diri padanya. Tapi, rupanya ia telah mengenalku. ‘Kamu qari (ahli Al-Quran) penduduk Mekkah? tanyanya. Kujawab, ‘ya’. Kemudian dia bercerita panjang lebar. Begitu cerita selesai, aku bertanya, ‘Paman, kamu telah banyak berdoa untuk orang lain. Kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri agar Allah mengembalikkan penglihatanmu kembali?’

Dia tersenyum dan berkata, “Anakku, ketentuan Allah padaku lebih baik dibandingkan dengan penglihatanku.”
—Al-Ghazali dalam Al-Mahabbah.

Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *